بایگانی اسفند ۱۳۹۲

دستاورد ۴ سال فعالیت تحقیقاتی کارآفرینی

چهارمین سالی را که به صورت ویژه در زمینه مسائل کارآفرینی و تحقیقات مرتبط با آن فعالیت مینمایم به پایان رسید. چهار سال کافیست تا مرا مجاب کند که مروری بر گذشته داشته باشم و در صورت لزوم مرحله کنونی را خاتمه بخشیده و مرحله ای جدید را شروع نمایم. در این مدت سعی نمودم [...]

انتشار مجموعه کامل “ایده تا اجرای همفکری دات کام”

پس از انتشار هفتگی مقالات “ایده تا اجرا” که به صورت هفتگی در روزنامه دنیای اقتصاد (لینک مطالب) و در وبلاگ همفکری تحت عنوان “مجموعه ایده تا اجرا” منتشر می شد ، هم اکنون نسخه کامل آن که مشتمل بر متن کامل ۱۷ مقاله مذکور می باشد، در قالب کتاب الکترونیک در وبلاگ همفکری دات [...]

انتشار ۱۷ مقاله “ایده تا اجرا” ی همفکری دات کام در روزنامه دنیای اقتصاد

مجموعه ۱۷ گانه “ایده تا اجرا همفکری دات کام” مشتمل بر ۱۷ مقاله حاوی نکات مهم و طلایی کارآفرینی ، از ابتدای ایجاد ایده تا اجرای آن  ، طی ۴ ماه از ششم مهرماه تا ۲۸ دیماه ۱۳۹۲ ، به صورت هفتگی در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است. ذیلا لینک ۱۷ مقاله در روزنامه [...]