بایگانی آذر ۱۳۹۲

بخش سیزدهم – تولید انبوه (بخش دوم)

بخش سیزدهم از مجموعه ۱۷ گانه ” ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه  گام سوم : یافتن و ارزیابی تولیده کننده ها ممکن است دائره المعارفی با وسعت تمام صنایع تولیدی در ایران یافت نشود. اما همواره شرکت هایی خصوصی وجود داشته اند که در تکاپو برای تهیه لیست بروز [...]

بخش دوازدهم – تولید انبوه

بخش دوازدهم از مجموعه ۱۷ گانه ” ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه تولید انبوه – تولید ایده به محصول در فصل قبل به ایده خود شکل دادید و ماکت اولیه را درست کردید. ویژگی های مختلف آن را بررسی کردید. سعی کردید آنرا تست اولیه کرده و بازخوردی دریافت [...]

بخش یازدهم – یافتن سرمایه گذار و یک مثال

بخش یازدهم از مجموعه ۱۷ گانه ” ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه یک کارآفرین در اکوسیستم کارآفرینی آمریکا چگونه می تواند سرمایه گذار فرشته پیدا کند؟ سرمایه گذران را می تواند در نزدیکی دانشگاه ها، مراکز رشد، کلوب های سرمایه گذاری یا کنفدراسیون  Angel ها پیدا کند. جستجو در اینترنت. [...]

بخش دهم – جذب سرمایه

بخش دهم از مجموعه ۱۷ گانه ” ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه بحث جذب سرمایه برای موفقیت یک ایده همواره در کنار سایر دلایل موفقیت یک استارتاپ قرار داشته است و به آن توجه شده است. اما واقعیت این است که بحث سرمایه مهمتر از آن است که تصور [...]

بخش نهم – ماکت اولیه را بسازید

بخش نهم از مجموعه ۱۷ گانه ” ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه (ادامه بخش ۱۳ گام برای واقعی سازی ایده) در بخش هفتم و هشتم ۹ گام اولیه برای عملی سازی ایده تشریح شد. در این بخش ادامه مراحل ارائه می شود : مرحله دهم : انتخاب یک نام [...]