گاهی یک پیشنهاد خلاقانه در کسب و کار می تواند کلی تحول مثبت ایجاد کند. اهمیت این پیشنهادات به هیچ عنوان قابل اغماض نیست. ممکن است کسب و کار به راحتی از این پیشنهادات بهره مند شود و یا از آن محروم شود. اهمیت موضوع باعث نگارش این مطلب شد : http://www.khoshfekri.com/?p=2771 در نوشته فوق [...]