بایگانی شهریور ۱۳۹۱

اگر مشاور مدیریت شرکت گوگل بشوم…

عنوان این پست را عمدا انتخاب کردم. چراکه یک مشاور مدیریت باید خود را آماده کند که به شرکت های برتر صنعت مشاوره ارائه دهد. آماده باشد تا شرکت هایی را تحلیل کند که مشکل خیلی مشخضی ندارند. در واقع مشاور مدیریت باید مواظب باشد که عادت دادن ذهنش به تحلیل و عارضه یابی شرکت [...]

تفاوت مشاور مدیریت با مشاور ارشد مدیر

مدیران معمولا برای خود مشاورانی دارند خصوصا در شرکت های بزرگ که داشتن مشاوران در حوزه های مختلف طبیعی است. گاهی شرکت های مطرح کشور از میان استادان مدیریت مشاورانی عالی رتبه برای خود انتخاب می کنند و این مساله نیاز به اخذ خدمات از یک مشاور مدیریت بیرونی را کمرنگ کند. باید دانست یک [...]

عارضه یابی حرفه مشاوره مدیریت : ساده انگاری

صحنه اول : کی از گلایه های همیشگی مشاوران مدیریت ، عدم وجود بینش مدیران کسب و کار و درک اهمیت مشاوره مدیریت در توسعه سازمان می باشد. یک مشاوره مدیریت گاهی اشتباهات واضح یک کسب و کار را می بیند و بسیار مایل است که آنها را به مدیر کسب و کار گوشزد نماید. [...]

لزوم تحلیل الگوی صنعت در حرفه مشاوره مدیریت

یکی از نیازهایی که همواره در مباحث مشاوره مدیریت به آن نیاز است داشتن الگوی نمونه از صنعت مورد مطالعه است. مثلا اگر مشتری ما در صنعت ساختمان فعالیت می کند باید از قبل اطلاعات پایه مناسبی در مورد دخل و خرج این صنعت داشته باشیم. یعنی الگویی داشته باشیم که نشان دهد در این [...]

راهکار توسعه : توانایی شراکت

شراکت یعنی اینکه چند موجودیت حقوقی یا حقیقی بتوانند حول یک هدف مشترک کار کنند. این نیاز به فرهنگ دارد و همینطور ساختار حقوقی مناسب. اتفاقی که در کارهای بزرگ می افتد این است که آن چند نفر(یا چند شریک) می توانند در یک الگوی مناسب فرهنگی-حقوقی که حافظ منافع همه باشد فعالیت کنند. داشتن [...]

راهکار توسعه : داشتن انعطاف مالی

این کتاب گره سلیمان برای من تبدیل شده به دروازه نور در تاریکی . وقتی ریشه های توسعه را جستجو می کنی آنگاه میبینی که تعداد مطالب در این زمینه کمتر از آن چیزی است که تصور می کنی. وقتی مطلبی یا کتابی در این زمینه می خوانی که راضی ات می کند کلی لذت [...]

مشاوره مدیریت به عنوان یک خدمت تحلیلی-آماری

هرچه بیشتر کتاب های مشاوره مدیریت و مطالب مربوط را در اینترنت مطالعه می کنم به این نتیجه می رسم که  این کار در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک خدمت عملی و آماری و تحلیلی انجام می شود. یعنی در کنار تمام توصیه ها و نصیحت ها و جملات زیبای مشاوره مدیر لازم است [...]

کل مشاوره مدیریت به یک طرف بحث منابع انسانی به یک طرف!

اگر انتظار بر این است که نیروی انسانی شرکت معجزه کند باید : حمایت شود.مطرح شود.سهیم شود.منتفع شود.پیشرفت کند. نه تنها شفاهی بلکه عملی! آنگاه مدیر به قول جک ولش کافیست چشم انداز را تعریف کند و سپس کنار برود!

سوال اصلی توسعه : چگونه با هزار تومان به اندازه یک میلیارد تومان بهره وری ایجاد کنیم؟

بدون شرح!

به پروژه های اطراف خود احترام بگذاریم!

در طول روز شاید بدون آنکه خودمان متوجه بشویم پروژه های مختلفی سرراهمان قرار می گیرد و ما هم ناگاه سر راه پروژه های مختلفی سبز می شویم. برخی از آنها پروژه عملی اند و برخی پروژه ای برای آینده! نمود این پروژه ها ممکن است در قالب یک نامه اداری باشد و یا مراجعه [...]