بایگانی برای ‘گوگل’

خلاصه کتاب “راه گوگل” : تحلیلی مشاورانه بر مدل مدیریتی شرکت گوگل

شرکت گوگل درحالی ده سالگی خود را جشن گرفت که در کنار شرکت های بزرگ و با سابقه دنیا قرار داشت. در سال  ۲۰۱۰ چهارمین شرکت بزرگ دنیا با ارزش بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار شده است. این درحالیست که شرکت گوگل بخش عمده ای از خدمات خود را به صورت مجانی به جهانیان عرضه [...]

اگر مشاور مدیریت شرکت گوگل بشوم…

عنوان این پست را عمدا انتخاب کردم. چراکه یک مشاور مدیریت باید خود را آماده کند که به شرکت های برتر صنعت مشاوره ارائه دهد. آماده باشد تا شرکت هایی را تحلیل کند که مشکل خیلی مشخضی ندارند. در واقع مشاور مدیریت باید مواظب باشد که عادت دادن ذهنش به تحلیل و عارضه یابی شرکت [...]