بایگانی برای ‘دفتر بوروکراسی اداری’

آیا دوران طلایی فناوری اطلاعات برخواهد گشت؟

آنها که در ۱۵ سال اخیر در صنعت فناوری اطلاعات کشور فعالیت داشته اند یک دوران به اصطلاح طلایی را به یاد دارند. حدود سالهای ۷۹ تا ۸۴ که آی تی کشور متولی مشخصی داشت و همچنین بودجه های دولتی خوبی به آن اختصاص داده شده بود. در این سالها صنعت نوپای فناوری اطلاعات وارد [...]

تحلیل دلایل ناکارآمدی سیستم اداری – بخش اول – ۱۳ دلیل

مقدمه آفتی که در نظام اداری وجود دارد آنچنان شناخته شده و همه گیر می باشد که نیازی به تعریف ندارد. فرایندهای پیچیده و طولانی و قوانین دست و پاگیر گریبان بسیاری از مراجعه کنندگان به سیستم دولتی را گرفته است. دور و بر ما پر از شکایاتی است که از دوستان و فامیل و [...]

دامی که نظم ایجاد می کند

تجربه مناظره ها نشان داد که بزرگترین سازمان ها هم می توانند دچار بدیهی ترین اشتباهات شوند. زمانی که بخواهیم برای هر چیزی قائده تعیین کنیم و یا به همه چیز نظم دهیم آنگاه سلسله اشتباهات ما آغاز می شود. شرکت های فناوری- محور توجه داشته باشند که بسترهای ماشینی با منطق صفر و یک [...]

جایی نزدیک به تصمیم صحیح – مدیریت توزیع یافته در ساختار سازمانی شبکه ای

“یک تصمیم کاملا درست وجود ندارد. اکثر پیشرفت های تاریخ در اثر چند انتخاب نیمه درست و چند شانس نیمه صحیح دست یافته اند*” چکیده زندگی روزانه ما همواره با سازمان های مختلفی گره خورده است. چه آنها که در آن شاغل هستیم و چه آنها که مراجعه می نماییم. کیفیت مدیریت و کارایی این [...]

شش دلیل برای کارآمدی ساختار سازمانی شبکه ای

در نوشته قبلی به مجموعه وقایعی اشاره کردم که باعث به وجود آمدن نوشته حاضر شده است. این مقاله تلاشی است برای یافتن چرایی ناکارآمدی در سیستم اداری و ارائه راه حل برای آن. توضیح : این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۹۱/۱۲/۲۲ به چاپ رسیده است. مقدمه به صورت کلی می توان دو [...]

رویکردی تحلیلی در برابر بوروکراسی پیچیده نظام اداری

مقدمه در مورد بوروکراسی پیچیده نظام اداری نیاز به توضیح نمی باشد. انواع و اقسام مطالب و تحلیل ها در توصیف و چرایی این آفت که در نظام اداری وجود دارد نوشته و گفته شده است. هرکدام از ما بارها گذرمان به سیستم اداری خورده است و برای همین همیشه در این زمینه انتقاداتی داشته [...]